מחסור גלובלי באספקה ממשיך להשפיע על ההיצע והמחירים בתחום השכרת הרכב.

תנאי מבצע

תקופת הצעה

החל מ-00:01 GMT בתאריך 21/11/2022 ועד 23:59 GMT בתאריך 11/12/2022("תקופת המבצע"), המכירה תהיה זמינה כפוף לתנאי מבצע אלה ולתנאים וההתניות הסטנדרטיים.

המבצע תקף עבור יעדי איסוף נבחרים אם האיסוף הוא בין 21/11/2022 לבין 31/12/2022.

מחיר

הנחה של עד 0% יושמה על התעריפים המקוונים הרגילים הזמינים להזמנה לאיסוף בשדות תעופה ובמיקומים נבחרים במרכז העיר מספקים מסוימים.

שים לב: אנו עובדים עם מספר ספקים בכל מיקום ולעתים קרובות כלי רכב באותה קטגוריה יוצעו במחירים שונים. ספקים מסוימים עשויים שלא לספק הנחות, לכן אף אחד מהם לא יוצג בשכירות הספציפיות הללו. התעריף הזול ביותר לפני המבצע עשוי לא להיות התעריף המוזל ביום המבצע.

הצעות מחיר כלשהן יהיו בתוקף רק במועד שבו מתבצעת הצעת המחיר ולא ניתן יהיה לכבדם לאחר זמן זה.

הצעת המבצע כפופה לזמינות ועשויה להיות נתונה לשינוי או ביטול ללא הודעה מוקדמת. המחירים משתנים במהירות בהתאם לביקוש וזמינות, ובמהלך המבצע יהיה זה סביר להניח שכלי הרכב הזולים ביותר יוזמנו קודם. המחירים המוצגים, למרות היותם אחרי הנחה של 0%, עשויים לעלות במהלך תקופת המבצע.

התעריף המוזל המוצע כולל עמלות בשדה תעופה, ויתור על נזקי התנגשות, מס סביבתי, ויתור על גניבה, ביטוח אחריות צד ג' וקילומטראז' ללא הגבלה (למעט השכרות מקומיות בארה"ב והשכרות באוסטרליה ובקנדה). המחירים להשכרה בארה"ב כוללים גם ויתור על נזקי אובדן וביטוח חבות משלים.

שים לב: ביטוח מפני נזק מהתנגשות (CDW) אינו מכסה תמיד נזקים או אובדן של מפתחות, צמיגים, שמשה קדמית או שלדה ואתה עלול להיות אחראי לעלות הנזק לאחד מהפריטים האלה.

המבצע לא יחול על כל תוספות הניתנות להזמנה מראש כגון ביטוח השתתפות עצמית והגנת פיקדון בטחון ומוצרי GPS. המבצע גם לא יחול על כלי רכב שבהם נקבע מחיר המבצע על ידי ספק השכרת הרכב. במקרה זה לא תוצג הנחה חוצה.

ביטולים, שינויים ופריטים שאינם נכללים

מבצע זה חל על כל ההזמנות החדשות שבוצעו עבור יעד המבצע שצוין, והוא אינו ניתן להחלה על הזמנות קיימות או מיושמות למפרע. הזמנות שבוצעו לפני המבצע, שבוטלו ובוצעו מחדש במהלך המבצע לא יהיו זכאיות להנחה.

אין מספר הזמנות מרבי שניתן לבצע במהלך תקופת המבצע. המבצע כפוף לזמינות ועשוי להיות נתון לשינוי או ביטול ללא הודעה מוקדמת

לאחר ביצוע הזמנה מאושרת, ניתן יהיה לבצע שינויים קלים בהזמנות שלך כגון הוספת שמות של נהגים חדשים או הוספת תוספות הניתנות להזמנה מראש. כל שינוי גדול, כגון שינוי השעה, התאריך והמיקום של האיסוף וההחזרה, או לדוגמה, שינוי קבוצת הרכב שהוזמן, יתאפשר אולם הוא יהיה עלול לגרום להסרת ההנחה ואתה תהיה אחראי גם לכל חיוב נוסף שיהיה עשוי לחול כתוצאה משינויים אלה.

מדיניות הביטול הרגילה והחיובים הרגילים יחולו אם תהיה מעוניין לבטל את הזמנת השכרת הרכב שלך בכל עת.

כל ההזמנות הדורשות אישור תוך 48 שעות עדיין יהיו זכאיות להנחת המבצע בתנאי שההזמנה המקורית אושרה מול הספק. אם לא נוכל לאשר את ההזמנה המקורית שלך תוך 48 שעות, ייתכן שעדיין תהיה זכאי להנחת המבצע, בתנאי שתזמין מחדש את השכרת הרכב שלך תוך 48 שעות מרגע שהודיעו לך כי לא ניתן לאשר את ההזמנה המקורית שלך.

המבצע אינו חל על השכרת טנדרים או קרוואנים, הוא כפוף לזמינות ועשוי להיות נתון לשינוי או ביטול ללא הודעה מוקדמת.

אם תנאי המבצע המפורטים לעיל מתנגשים עם התנאים וההתניות הסטנדרטיים, התנאים וההתניות הסטנדרטיים יגברו בכל הנוגע לסכסוך.

חלים תנאים והתניות כלליים. הנחות יושמו על מותגי השכרת רכב נבחרים עבור יעדים נבחרים. ההנחות עשויות להשתנות בהתאם למגבלות המוצר. אם לא מוצגת הנחה עבור החיפוש שלך, אין הנחה זמינה עבור מותג השכרת הרכב הנבחר או לתקופת ההשכרה שנבחרה. לא ניתן להשתמש בהצעה זו בשילוב עם כל הצעה אחרת או עם הזמנות קיימות. המבצעים כפופים לזמינות ועשויים להיות כפופים לשינוי או ביטול ללא הודעה מוקדמת. * מסמל הנחה של עד 0% כולל. היעדים שלהלן כלולים אך ללא הגבלה אליהם.