מחסור גלובלי באספקה ממשיך להשפיע על ההיצע והמחירים בתחום השכרת הרכב.