הכמות מוגבלת במקומות מסוימים עקב מחסור גלובלי באספקה.